Apostille, legalisaties en vertalingen

Nederland is aangesloten bij het "Apostilleverdrag". De landen die hieraan meedoen legaliseren een document met een stempel, ook wel een apostille genaamd. Soms heb je bepaalde documenten uit Marokko nodig voor de Nederlandse overheid of omgekeerd. Deze documenten uit Marokko worden alleen geaccepteerd als deze voldoen aan een aantal voorwaarden. Het document moet bijvoorbeeld compleet en origineel zijn en indien van toepassing inclusief bijlagen.
Verder moet het document vertaald zijn door een beëdigd vertaler naar het Nederlands. Voorbeelden van documenten zijn:

1) diploma’s en verklaringen;
2) geboorteakte;
3) huwelijksakte;
4) echtscheidingsakte;
5) overlijdensakte;
6) opvragen van een copie intégrale, uit de eigen geboorteplaats of rechtbank.

Wij kunnen u prima helpen in deze situaties en andere.